Care – összefoglalás

A Játéknap Kft. a Play-Care-Sport hármas egységét szervesen ötvözi és alkalmazza tevékenységei során. Mind a játszótéri eszközök gyártásában (melyet már 2000 óta végez), mind az eszközök tervezésében; 2020 óta pedig szerepet vállal a Sport és a Care különböző területein.

A Care = Gondoskodás, szerteágazó és sokrétű tevékenységek összessége. Magában foglalja a fogyatékossággal élő embertársak felé forduló gondoskodást, a vele járó felelősségvállalást. A gondoskodás növekedést eredményez, mely egyfajta társadalmi neveléssel, és példamutatással társul.

A Játéknap Kft. azért hozta létre a Care ágazatát, hogy e példamutatást felvállalja, megvalósítsa. Eredeti profiljából fakadóan a játszótéri eszközök (hagyományos és befogadó használatra is alkalmas inkluzív játékai), valamint az általuk megvalósult játszóterek már most színterei az ép és fogyatékossággal élő gyermekek közös, befogadó játékának.

Befogadó játszótereink


Tóth Ilonka Tér Játszótér átadó

Befogadó Játszótér Budapest XVI. kerületében,
a Szerencsejáték Zrt. Játék Összeköt Program részeként

KÜLTÉRI BÚTORCSALÁD TERVEZÉSE

Ebben a korai életszakaszban a gyermekek társadalmi előítéletek nélkül fordulnak egymás felé. A kisgyermekek még észrevétlenül befogadóak- ezt az élményt segít a játék elmélyíteni. Befogadó gyermekekből később pedig empatikus felnőttekké válhatnak. A cég jelenleg is fejlesztés alatt álló kültéri installációi a befogadás még szélesebb spektrumát célozzák meg. A cél olyan közösségi terek létrehozása, ahol igazi, értékes találkozások jöhetnek létre, igényes, jól tervezett környezetben. Így válnak e közösségi terek a társadalom észrevétlen érzékenyítésének a színtereivé.

A Gondoskodás másik színtere a fogyatékossággal élő emberek felé támogatások nyújtása, adományok gyűjtése, melynek kezelésére a Játéknap Kft. külön alapítványt létesített. Az elmúlt néhány évben tárgyi és pénzbeli adományokat gyűjtött, és osztott szét az arra rászorulóknak.

Adomány hivatalos átadója a Lépjünk, hogy léphessenek
Közhasznú Egyesület részére 2020. nyarán